Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Besqab.se

Bygga för framtiden

Vår passion är att utveckla bostäder som människor ska bo och leva i. Det ska vara kvadratsmart, genomtänkt, funktionellt, hemtrevligt och hållbart. Bostadsläget är centralt, oavsett om det är mitt i innerstan eller på en äng vid en sjö i en kranskommun. Varje projekt är unikt och vi är duktiga på att forma bostäderna efter förutsättningarna på platsen men också med tanke på vilka som ska bo och leva där. För när vi ägnar en tanke åt livet kan vi bygga mer än bara hem. Och när vi bygger med omtanke om människorna och miljön, då bygger vi för framtiden.

2020 i siffror

949
,
6
MKR
Intäkter enligt segments­redovisningen (1 289,6)
563
Produktionsstartade
bostäder (509)
256
,
8
MKR
Resultat före skatt enligt segmentsredovisningen (102,4)
341
Sålda bostäder (566)
2
,
50
KR
Av styrelsen föreslagen
utdelning per aktie (2,50)
3
 
800
Byggrätter i portföljen
(3 500)

Carola Lavén

VD, Besqab

VD har ordet

2020 var Carola Lavéns första år som VD för Besqab. Ett utmanande och annorlunda år som präglats av coronapandemin, men också ett år där Besqab stakade ut vägen framåt med hjälp av bland annat en uppdaterad strategi och nya finansiella och operativa mål. Året avslutades starkt med en bostads­marknad i medvind och historiskt många nya produktions­starter. 

– Det är ett år som vi kommer att minnas av många anledningar. Flera viktiga beslut fattades, bland annat om en breddad strategi och nya finansiella och operativa mål som tydliggör våra ambitioner. Vi har lyft fram våra styrkor och fokuserat på vad vi är riktigt bra på och en ny organisation har sjösatts med start 2021 för ett bättre genomförande av våra strategier. Allt måste hänga ihop och vara meningsfullt och begripligt, då blir det mer motiverande att arbeta tillsammans mot gemensamma mål, berättar Carola.

Läs hela VD-ordet som PDF

Mål för en lönsam och hållbar ­tillväxt

För att nå framgång och utveckla verksamheten i en hållbar riktning ­arbetar vi mot tydligt uppsatta mål. Under 2020 presenterade Besqab nya finansiella och operativa mål som gäller från och med 2021.

Våra nya mål fokuserar på tillväxt och lönsamhet med en bibehållen stark finansiell ställning. Vi har också sett över och tydliggjort våra målsättningar och ambitioner för en hållbar affär.

Läs mer om våra mål i PDF

Strategiska steg på vägen mot vår vision

Besqabs strategiska mål syftar till att skapa förutsättningar för hållbar expansion. Vi arbetar därför målmedvetet inom ett flertal områden för ökad tillväxt och lönsamhet.

Oavsett om det handlar om att utöka vår produktportfölj eller främja en hållbar samhällsutveckling genomsyras all vår verksamhet av affärsmässighet med stort fokus på kvalitet, professionalism och hållbarhet.

Fastighets­utveckling och Fastigheter

Vi ska, med start 2021, bredda verksamheten inom Fastighets­utveckling och Fastigheter och utveckla och bygga en fastighets­portfölj med egenutvecklade hyresrätter samt vårdbostäder och annan samhällsservice. 

Projektutveckling Bostad

Vår kärnverksamhet – Projektutveckling Bostad – ska växa genom ett utökat antal produktions­startade bostäder och då främst bostadsrätter och äganderätter.

Ackvisition och Byggrätts­portfölj

Vi ska driva ett aktivt arbete med ackvisition så att vår byggrättsportfölj växer och förädlas med attraktiva bostads- och fastighetsprojekt.

Projektstyrning och Produktions­kostnader

Vi ska stärka vår projektstyrning och sänka våra produktionskostnader genom att utnyttja fördelarna av vår samlade kunskap om och goda erfarenhet av projektering, byggtider, inköp och försäljning. 

Kunder och Kunderbjudanden

Vi ska säkerställa att vi har nöjda kunder samt utveckla nya attraktiva kund­erbjudanden som bidrar till ökad försäljning och ökade intäkter. 

Varumärke

Vi ska tydliggöra vår profil och vårt varumärke för ökad kännedom och för att stärka förtroendet hos kunder, kommuner och andra samarbets­partners.

Säker arbetsplats och Attraktiv arbetsgivare

Vi ska erbjuda en säker arbetsplats samt vara en attraktiv arbetsgivare för både potentiella och befintliga medarbetare.

Hållbar samhälls­utveckling

Vi ska bidra till en hållbar samhälls­utveckling genom att utveckla hem och boendemiljöer med omtanke om miljö, människa och samhälle.

Läs mer om vår strategi och våra aktiviteter 2020 i PDF

Hållbarhets­fokus

Ett långsiktigt hållbarhets­arbete är förutsättningen för att vi ska nå våra mål och utveckla verksamheten i enlighet med vår vision, att alla människor ska bo i sina drömhem.

Hållbarhetsfrågorna är centrala i vår verksamhet och vi vill att vårt hållbarhets­arbete ska göra skillnad. För våra bostadsköpare, våra med­arbetare, våra samarbets­partners, våra ägare och för samhället i stort.

Miljö-/klimatpåverkan

Ambition

Vi ska minska våra bostäders miljö- och klimatpåverkan i hela byggnadens livscykel. 

Mål
 • Svanenmärka alla projekt

 • Ökad resurseffektivitet i bostadsproduktionen

 • Öka andelen förnybar energi

Ekonomisk
hållbarhet

Ambition

Våra bostadsprojekt ska främja ekonomisk hållbarhet för bostadsrättsförening och kund.

Mål
 • Grön finansiering, gröna bolån och gröna ­byggnadskreditiv

 • Trygga bostadsrätts­föreningar med hållbar ekonomi över tid

 • Resursbesparande, energi- och yteffektiva bostäder till rimliga priser

Hälsosam och hållbar livsstil

Ambition

Våra bostadsprojekt ska utformas för att främja en hälsosam och hållbar livsstil. 

Mål
 • Nöjda bostadskunder

 • Bostäder och boende­miljöer med förutsättningar för en hälsosam och hållbar vardag

Social
hållbarhet

Ambition

Vi ska vara en ansvarsfull arbetsgivare och samhälls­byggare som erbjuder ett varierat utbud av bostadslägen, bostadstyper, upplåtelseformer och prisklasser.

Mål
 • Diversifierade och inkluderande bostäder och boendemiljöer som tillför värden för närområdet

 • Transparens och social hållbarhet i leverantörsledet

 • Attraktiv arbetsgivare med hög medarbetarnöjdhet

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete – PDF

FN:s globala mål

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som ­inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är mycket ambitiösa och ­syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen till år 2030. Vi ser det som en självklarhet att Besqabs verksamhet aktivt ska bidra till att uppnå de globala målen.

Vi har identifierat nio av målen som mer relevanta för vår verksamhet, mål där vi har störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling. 

Besqabs projekt

Besqab finns på marknaderna i Stockholms län och Uppsala och delar av Mellansverige för våra hyres- och vårdbostäder och annan samhällsservice. Vi erbjuder ett varierat utbud av bostäder vad gäller prisklass, läge, typ och upplåtelseform.

Se alla våra projekt på besqab.se

Eds Ängar

Eds Allé, Upplands Väsby

I Upplands Väsby har Besqab byggt vidare kring området runt Eds Allé. I Eds Ängar ingår villor, kedjehus och radhus. Bostäderna ligger i ett område nära Edssjön och har promenadavstånd till skolor, butiker och kommunikationer.

RAW Rosendal

Rosendal, Uppsala

Sveriges första RAW-projekt heter RAW Rosendal och ligger vackert beläget i Uppsala med närhet till både kommunikationer och grönområden. Lägenheterna erbjuds i varierande storlekar med möjligheten för dig att sätta personlig prägel på din bostad – på riktigt.

Myntan

Tyresö

Vid Kryddvägen i Tyresö, öster om villaområdet Trollbäcken, har Besqab uppfört rad- och parhus i gedigna material med fem väldisponerade rum i två plan. Vissa av radhusen har dessutom ett extra våningsplan med takkupor.

ZickZack

Kärrtorp, Stockholm

I samband med att Kärrtorp Centrum upprustas har Besqab uppfört två flerfamiljshus i vinkel med lugn innergård. Husen ligger precis intill busstorget och tunnelbanan med Nytorps Gärde och Nackareservatet strax intill. 

Legera

Hagastaden, Stockholm

I en av Stockholms mest växande stadsdelar, Hagastaden, uppför Besqab 195 nya bostäder – lägenheter och stadsradhus

Norrberget

Vaxholm

På Norrberget i Vaxholm utvecklar Besqab en ny stadsdel som en förlängning av Vaxholms stadskärna. De olika kvarteren uppförs med en naturlig variation i arkitekturen, fasader i trä och mycket grönska mellan husen. 

Boston

Stockholm

I Midsommarkransen, intill Tellusborgsvägen, planerar Besqab att uppföra två flerfamiljshus med totalt 52 nya lägenheter. Midsommar­kransen har en unik småstadskänsla mitt i storstaden.

Tetris

Hökarängen, Stockholm

På Tisdagsvägen i Hökarängen har Besqab uppfört tre hus med yteffektiva lägenheter, bland annat en- och tvårummare med loft. Husen ligger stadsnära men ändå småskaligt i en av Stockholms äldsta närförorter.

Arboristen

Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala

Mitt i parkliv och några cykeltramp till stadsliv ligger Arboristen. Här i nordöstra delen av Ultuna Trädgårdsstad gör vi nu plats för två flerbostadshus med cirka 90 ytsmarta lägenheter.